Nậm Pồ: Phấn đấu đến 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 30%

Thứ Năm, 04/11/2021, 14:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ vẫn còn 47%, huyện đang phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30%, bình quân giảm 4%/năm.

1
Huyện Nậm Pồ tập trung đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cho người dân từ đó giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo theo mục tiêu đề ra.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Nậm Pồ đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn để xác định những chính sách phù hợp, qua đó, đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách kích thích sản xuất, khuyến khích thoát nghèo để người dân khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, về y tế, giáo dục và các chính sách về hỗ trợ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Huyện cũng tăng cường đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân ngay tại địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi tư duy sản xuất; đồng thời phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực của nhà nước, tích cực xã hội hóa giảm nghèo./.

 

 

Minh Thư - Duy Hưng/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.