Nâng cao chất lượng cuộc sống từ Chương trình 135

Thứ Sáu, 04/12/2020, 16:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Toàn tỉnh hiện có 97 xã đặc biệt khó khăn, 2 thôn, bản đặc biệt khó khăn đang được thụ hưởng chính sách của Chương trình 135, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn được thụ hưởng Chương trình 135 là gần 40%. Từ các chính sách ưu việt của Chương trình này, diện mạo và chất lượng cuộc sống của người dân vùng khó đã thay đổi đáng kể.

1

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn chương trình 135 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng gần 360 công trình, trong đó 218 công trình giao thông, 78 công trình thủy lợi, 20 công trình trường lớp học, phụ trợ; 29 công trình nhà văn hóa, 9 công trình điện sinh hoạt và 5 công trình nước sinh hoạt. Giá trị khối lượng thực hiện ước đến hết năm 2020 gần 525 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch;

Hỗ trợ trên 7.600 con trâu, bò cho gần 10 nghìn hộ; hơn 55 nghìn con gia cầm cho gần 900 hộ; hỗ trợ giống cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp, máy móc, thiết bị sản xuất cho hàng nghìn hộ. Kinh phí ước thực hiện đến hết năm 2020 gần 145 tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện hỗ trợ có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa nguồn sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm thay đổi diện mạo nông thôn, Chương trình 135 còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở thông qua các lớp tập huấn, các buổi tham quan, học tập, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tại địa phương./.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.