Sắp xếp, tinh giản bộ máy: Giải pháp căn cơ để cải cách tiền lương

Thứ Sáu, 31/01/2020, 14:36 [GMT+7]

Phó Thủ tướng: Hai giải pháp mang tính đột phá để cải cách tiền lương, căn cơ nhất là phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế

"Cải cách chính sách tiền lương phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó hai giải pháp mang tính đột phá, căn cơ nhất là phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị theo chỉ tiêu đến năm 2021 phải giảm được ít nhất 10%; đồng thời phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương"- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công nhấn mạnh tại buổi xông đất, làm việc với Bộ Nội vụ chiều 30/1.

Cải cách chính sách tiền lương sẽ thực hiện vào 1/1/2021 hoặc 1/7/2021

Phó Thủ tướng cho biết, trên cơ sở tình hình đó, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó việc đầu tiên là xây dựng hệ thống các chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và vị trí việc làm, do Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.

1
(Ảnh: VGP/Thành Chung)

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27. Hiện đang cân nhắc thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/1/2021 hay 1/7/2021, tùy theo sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan.

Liên quan đến xây dựng các nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Phó Thủ tướng cho biết đây là một đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo. Phó Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng các Nghị quyết 18,19, 39/NQ-TƯ của Trung ương, một trong những giải pháp căn cơ, cùng với giải pháp đột phá về tài chính để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Đến năm 2021 có thể đạt được chỉ tiêu tinh giản 10%

Phó Thủ tướng cũng nhận định, đến năm 2021 có thể đạt được chỉ tiêu tinh giản 10%. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo rà soát lại tinh thần kết luận của Bộ Chính trị là “có bệnh nhân thì phải có bác sĩ, có học sinh thì phải có giáo viên”, nhưng không phải làm việc này một cách biệt lập mà phải đặt trong tổng thể sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực này, tránh tình trạng có đơn vị gia tăng dân số cơ hữu rất lớn nhưng không xin bổ sung thêm giáo viên như Thành phố Hồ Chí Minh.

 Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan hoàn thiện báo cáo chính thức về xây dựng bảng lương và phụ cấp theo nghề căn cứ dự thảo thiết kế bảng lương mới.

Đến nay đã có 14 bộ, cơ quan có báo cáo, gồm: Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước. Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn  gửi các bộ, cơ quan Trung ương và UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đến nay, 28/36 bộ, cơ quan Trung ương và 41/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo./.

 

 

Theo VOV

Link: https://vov.vn/xa-hoi/sap-xep-tinh-gian-bo-may-giai-phap-can-co-de-cai-cach-tien-luong-1004785.vov

.