Điện Biên: Đẩy mạnh giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc

Thứ Tư, 23/11/2022, 14:46 [GMT+7]

Điện Biên TV - Với 19 dân tộc cùng chung sống, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát huy nền văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

1
Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điện Biên hiện có 18/19 dân tộc được kiểm kê, đánh giá về di sản văn hóa; trong đó 11 dân tộc có di sản văn hóa tiêu biểu, đại diện được bảo tồn, phát huy, nhất là dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kháng, Si La...

Cùng với đó, tỉnh hiện có 2 di sản nghệ thuật then Thái và nghệ thuật xòe Thái được UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 14 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Bên cạnh công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, những năm qua, việc bảo tồn di sản văn hóa vật thể cũng được tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả với 27 di tích được cấp có thẩm quyền xếp hạng. Công tác trùng tu, tôn tạo, khoanh vùng, cắm mốc các di tích tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua đó, tạo ra động lực cho phát triển các loại hình du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và du lịch tâm linh thu hút du khách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3414 phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đây được xem là đề án quan trọng nhằm tiếp tục định hướng, đẩy mạnh việc bảo tồn, phát huy những giá trị, loại hình di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.        

 

 

Phương Dung - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.