Điện Biên:

Thông qua 15/20 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Thứ Hai, 28/09/2020, 18:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 28.9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng cấp tỉnh tổ chức họp xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 3, năm 2021.

12
Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo danh sách 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 18 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, đại diện cho 4 dân tộc, gồm: Thái, Khơ Mú, Mông, Dao. Về loại hình, cho thấy các cá nhân nắm giữ di sản khá phong phú: tiếng nói, chữ viết; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian...

Trong số 20 cá nhân lập hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”, các cơ quan chức năng đã tổ chức xin ý kiến của cộng đồng dân cư. Theo đó, 20/20 cá nhân đều đạt 100% ý kiến đồng thuận, nhất trí của cộng đồng dân cư. Sau khi tiến hành thảo luận, xem xét từng trường hợp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 2 cá nhân đủ tiêu chuẩn được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 13 cá nhân đủ tiêu chuẩn được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có nhiều cống hiến, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua đó, tạo điều kiện cũng như tiếp thêm nghị lực các nghệ nhân tiếp tục nhiệm vụ bảo tồn các giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn.

 

 

Minh Thư - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.