Trên 340 điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

Thứ Sáu, 25/09/2020, 08:47 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sáng 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của trên 340 điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.
a
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V giai đoạn 2020-2025 đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V (2020-2025) có nhiệm vụ đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ sau Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới. 

Đại hội cũng là dịp  biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, những chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, hăng hái thi đua, phấn đấu, quyết tâm lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động trên các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, bảo vệ đường biên, mốc giới; lao động giỏi lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt… được triển khai rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Ngay từ đầu giai đoạn và hàng năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thường xuyên với nội dung phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của tỉnh, chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng...

Với nội dung phong phú, thiết thực, các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 5 năm vừa qua. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm (vượt mục tiêu Nghị quyết 6,8%)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng (tăng 1,78 lần so với năm 2015); GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) giai đoạn 2016 - 2020 dự ước đạt 13.877,4 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 270,52 nghìn tấn, lương thực bình quân đầu người năm 2020 đạt 441,8kg.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 48,14% (năm 2016) ước xuống còn 30,67% (năm 2020); bình quân giảm 3,49%/năm; riêng các huyện nghèo giảm bình quân 4,53%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Ðến nay toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển tỉnh Ðiện Biên../.

Tiếp tục cập nhật...

Tử Long/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.