"Các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn, cổ vũ tinh thần hăng say lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh""

Thứ Sáu, 25/09/2020, 14:24 [GMT+7]
Điện Biên TV – "Các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn, cổ vũ tinh thần hăng say lao động, sản xuất cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vươn lên” đây là nhấn mạnh của đồng chí Trần Văn Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2020 -2025.
a
Đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biệu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2020 -2025 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn nhấn mạnh: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, nỗ lực, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các phong trào thi đua yêu được triển khai rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, được thực hiện thường xuyên.

Các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn, cổ vũ tinh thần hăng say lao động, sản xuất cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết đồng sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển. Các phòng trào thi đua đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao thu nhận và đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi của tỉnh.

Thời gian tới để thưc hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cần tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chú trọng thực hiện công tác thi đua - khen thưởng một cách thường xuyên.

a
Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V

Với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V là dịp để biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, những chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và tạo được khí thế thi đua sôi nổi như: Sản xuất, kinh doanh, bảo vệ đường biên, mốc giới; lao động giỏi lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt... Với nội dung phong phú, thiết thực, nhiều phong trào tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,66%/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 48,14% (năm 2016) xuống còn 30,67% (năm 2020), bình quân giảm 3,49%/năm. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế được quan tâm đồng bộ, đến hết năm 2020 các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cơ bản đạt và vượt kế hoạch; hệ thống cơ sở y tế được quan tâm đầu tư, hiện toàn tỉnh đạt 12,33 bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân đạt 98,8%.

Về thi đua “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, tỉnh Điện Biên đã tập trung sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

a
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể thể Sở Nội vụ và cá nhân các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2020-2025 để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 – 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo về Tổ quốc đã có nhiều cá nhân tập thể đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước.

a
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và 3 cá nhân, hạng Nhì cho 7 cá nhân, hạng Ba cho 3 tập thể và 7 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 9 tập thể; Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.
 
Cũng tại Đại hội, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững./.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.