Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp

Thứ Ba, 17/10/2023, 18:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh được xây dựng gồm 2 chương, 17 điều, quy định các chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, gồm: Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất về tiêu thụ gạo ở cánh đồng Mường Thanh; hỗ trợ cải tạo vườn cà phê; hỗ trợ ghép cải tạo vườn cây ăn quả; hỗ trợ xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung; hỗ trợ chăn nuôi gia súc; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản, sản phẩm ocop, sản phẩm nghề… Đối tượng áp dụng gồm các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp; cá nhân, hộ gia đình trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Nghị quyết. Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố cho rằng những nội dung chưa có hoặc khó thực hiện theo 3 chương trình MTQG nên đưa vào trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh; đề xuất thêm chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm chè cổ thụ Tủa Chùa; đề nghị xem xét bỏ một số nội dung không thật sự cần thiết trong chính sách hỗ trợ tái canh cây cà phê của huyện Mường Ảng, tập trung hỗ trợ về giống cây cà phê và phân bón; bổ sung không giới hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ cải tạo vườn cây ăn quả, chính sách hỗ trợ phát triển cây hoa anh đào, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo cánh đồng Mường Thanh; đề xuất chính sách hỗ trợ thiệt hại dịch tả lợn châu Phi; điều chỉnh giảm định mức diện tích trong chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đã thống nhất giữ nguyên tên Nghị quyết như dự thảo, đó là: Nghị quyết Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các căn cứ pháp lý, nguyên tắc hỗ trợ được áp dụng, cho các nội dung trong quy định ban hành kèm nghị quyết. Đối với chính sách hỗ trợ tái canh cây cà phê, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất lại với huyện Mường Ảng, Tuần Giáo những nội dung cần thiết để điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Nội dung hỗ trợ cải tạo vườn cây ăn quả, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ để phát triển chuyên canh theo hướng hàng hóa.

 

 

Thu Nga - Đức Long/DIENBIENTV.VN

 

.