Điện Biên chưa đạt mục tiêu phát triển sản phẩm ocop

Thứ Ba, 17/10/2023, 18:29 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo đánh giá của Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới tỉnh, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay tỉnh Ðiện Biên đã có 56 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 52 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Tuy nhiên kết quả này chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

1
Năm 2025, tỉnh Điện Biên phấn đấu có ít nhất 90 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao cấp tỉnh.

Cũng theo văn phòng Ðiều phối nông thôn mới tỉnh, nguyên nhân được xác định là do: Chủ thể sản xuất chưa chủ động vào cuộc; mối liên kết sản xuất của chủ thể kinh tế và người dân thiếu chặt chẽ, bền vững; các sản phẩm OCOP sản xuất với quy mô nhỏ, ít liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ các chủ thể kinh tế mở rộng vùng nguyên liệu; công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế…

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Điện Biên phấn đấu có ít nhất 90 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao cấp tỉnh; có 3 - 4 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao cấp quốc gia; đảm bảo 100% sản phẩm OCOP được truy xuất nguồn gốc. Ðể đạt mục tiêu đề án, trong thời gian tới các địa phương cần chủ động, vào cuộc quyết liệt hơn trong triển khai xây dựng và phát triển bền vững sản phẩm OCOP. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện cần đưa Chương trình OCOP vào nghị quyết, chương trình hành động để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó cần xác định rõ vai trò của các chủ thể tham gia chương trình.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN

 

.