Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

Khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Mường Ảng

Thứ Sáu, 27/10/2023, 18:00 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện kế hoạch của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngày 27/10 đoàn khảo sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tại huyện Mường Ảng.

1
Đoàn khảo sát tiến hành kiểm tra thực địa tiến độ thi công và kết quả giải ngân Dự án Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Mường Ảng.

Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, huyện Mường Ảng đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ tất cả dự án đầu tư công trên địa bàn theo đúng tiến độ đề ra và giải ngân kịp thời theo đúng quy định, giá trị thực hiện giải ngân, thanh toán đến ngày 30/9/2023 là gần 127 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch. Đối với 3 Chương trình MTQG, thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 đến 30/9 đạt 9.540 triệu đồng (đạt 12,35% kế hoạch).

Thời gian còn lại trong năm, để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công huyện tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo điều hành, của UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, kịp thời tổ chức nghiệm thu khi có khối lượng hoàn thành, đảm bảo khả năng giải ngân, thanh toán theo kế hoạch đã cam kết.

Đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra thực địa tiến độ thi công và kết quả giải ngân Dự án Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Mường Ảng; Dự án đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (TP. Điện Biên Phủ); Dự án đường dân sinh Hồng sọt - Pá Sáng; Dự án bảo vệ phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025./.

 

 

CTV Anh Luân/DIENBIENTV.VN

 

.