Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023

Thứ Sáu, 03/11/2023, 17:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 3/11, dưới sự điều hành của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng.

Dự kỳ họp có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương và 45/50 đại biểu HĐND tỉnh.

1
Đại biểu dự kỳ họp 12 HĐND tỉnh khóa XV.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (Giai đoạn II); miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã được nghe đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, sau khi rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm hơn 72 tỷ đồng (trong đó có trên 71,8 tỷ đồng của 10 dự án và 500 triệu đồng chưa phân bổ); đồng thời, điều chỉnh tăng tương ứng hơn 72 tỷ đồng cho 6 dự án.

Năm 2023 đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm hơn 25,7 tỷ đồng của 14 dự án đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng trên 25,7 tỷ đồng cho 12 dự án. Bên cạnh đó, các nguồn vốn ngân sách Trung ương; vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia… cũng được điều chỉnh tại một số dự án.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình làm rõ một số nội dung được đại biểu cho ý kiến như: Cơ cấu, tiến độ giải ngân các nguồn vốn; bên cạnh đó là việc đảm bảo hoàn thành các dự án được trình theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

1
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa 15 cũng tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Ngô Quang Tuấn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Bùi Minh Hải, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã chuyển công tác khác. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Lê Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 45/45 phiếu tán thành.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết với số phiếu tán thành cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến vào nội dung trình kỳ họp. Các ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện rõ sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao.

1
Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Riêng về vấn đề giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Qua giám sát của các Ban HĐND tỉnh, hầu hết các BQL dự án, chủ đầu tư đều có tinh thần tích cực triển khai dự án và đạt kết quả rất tốt về khối lượng. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thanh toán, quyết toán còn nhiều tồn tại. Bên cạnh đó, một số dự án lớn liên quan công tác giải phóng mặt bằng cũng còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị: Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành những thủ tục đầu tư theo quy định; thực hiện dự án đã được phê duyệt, quản lý và sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đã đề ra. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả của kỳ họp và tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết./.        

 

 

Phương Dung - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

.