Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Thứ Ba, 31/10/2023, 11:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 31/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam giai đoạn II. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

1
Đồng chí Nguyễn Quang Lâm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam giai đoạn II.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư  91 tỉ đồng, nằm trong danh mục đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ giao, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, tại quyết định số 1535 ngày 16/9/2021 và được HĐND tỉnh thông qua danh mục tại Nghị quyết số 217 của HĐND ngày 27/4/2021.

Đây là dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Dự án được đầu tư bảo tồn, tôn tạo sẽ phát huy được giá trị lịch sử vừa mang tính giáo dục cao về lòng yêu nước và lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tại buổi thẩm tra, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã giải trình làm rõ một số nội dung Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị như: nội dung, quy mô đầu tư một số hạng mục của dự án có trùng lặp với các nội dung đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện thuộc giai đoạn I hay không; việc quyết toán các hạng mục dự án của giai đoạn I đã hoàn thành đảm bảo quy định của pháp luật chưa;

Làm rõ, cụ thể nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn vốn địa phương và nguồn vốn xã hội hóa; tính khả thi của khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa; dự án có tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng, do vậy có khả thi trong việc giải ngân nguồn vốn để triển khai, thực hiện dự án trong thời gian còn lại của năm 2023 và 2024.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cùng với UBND tỉnh xem xét nội dung liên quan đến nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa để trình HĐND tỉnh thông qua.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, Ban Văn hóa - Xã hội tiếp thu, bổ sung và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết đảm bảo về nội dung theo quy định để trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV./.

 

 

Thu Nga - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

.