Điện Biên

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Sáu, 03/11/2023, 10:41 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 3/11, dưới sự điều hành của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề.

Dự kỳ họp có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

1
Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề lần này được tổ chức nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Trong đó có nội dung về việc: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên; xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó để kịp thời cụ thể hoá các quy định của bộ, ngành Trung ương trong tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ; quyết định chủ trương một số vấn đề thuộc thẩm quyền và quyết định công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu các nội dung do UBND tỉnh trình và thảo luận có trọng tâm, trọng điểm để thống nhất, quyết nghị các nội dung tài kỳ họp.

1
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV đã nghe đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà lớp học 7 tầng, Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. Theo đó, với mục tiêu đầu tư nhằm phấn đấu xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 năm 2025 và chuẩn mức độ 2 vào năm 2030 theo Đề án đã được Tỉnh ủy Điện Biên phê duyệt. Dự án gồm nhà lớp học 7 tầng, thư viện và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách trung ương và cân đối ngân sách địa phương; thời gian thực hiện từ năm 2024 -2026.

Tiếp đó, Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Diễn biến của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ được dienbientv.vn tiếp tục cập nhật…

 

 

Phương Dung - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

 

.