Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ Sáu, 04/11/2022, 08:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp theo báo cáo số 304/BC-UBND tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV của UBND tỉnh Điện Biên, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông:

- Nội dung kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn một số bản thuộc các xã của huyện Mường Nhé chưa có sóng điện thoại hoặc sóng yếu, chất lượng kém, nên ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân; ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh quan tâm xem xét, đầu tư.

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri huyện Mường Nhé

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đang giải quyết.

- Nội dung trả lời cử tri của ngành:

a) Quá trình thực hiện

Thực hiện Công văn số 2599/UBND-TH ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đánh giá vùng phủ, chất lượng dịch vụ thông tin di động (2G, 3G, 4G) của doanh nghiệp mình tại tất cả các thôn/bản trên địa bàn huyện Mường Nhé. Khảo sát, lập Kế hoạch cung cấp các dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng, trong đó ưu tiên dịch vụ thông tin di động đến tất cả các bản trên địa bàn huyện Mường Nhé trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tính đến 30/9/2022, trên địa bàn huyện Mường Nhé có 03 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Viễn thông Điện Biên, Viettel Điện Biên, MobiFone Điện Biên); sóng thông tin di động đã được phủ đến 100% trung tâm các xã; 96,5% thôn/bản trên địa bàn huyện được phủ sóng điện thoại di động 2G; 88,7% thôn/bản được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G với 72 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS); số thuê bao điện thoại di động đạt gần 88 thuê bao/100 dân. Vẫn còn 13/115 bản (chiếm 11,3% tổng số thôn/bản) chưa được cung cấp đầy đủ dịch vụ thông tin di động (2G, 3G, 4G), trong đó 04/13 bản (chiếm 3,5% tổng số thôn/bản) trắng dịch vụ viễn thông; 17/115 bản sóng yếu (chiếm 14,8% tổng số thôn/bản).
Đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện được mục tiêu phủ sóng 100% các thôn/bản trên địa bàn huyện Mường Nhé vì một số lý do như:

- Địa bàn một số bản xa trung tâm xã, chưa có đường ô tô đến, chưa có hạ tầng điện lưới quốc gia nên rất khó khăn trong việc xây dựng, vận hành các trạm thu, phát sóng thông tin di động. Theo thống kê của các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn 16 thôn/bản chưa có đường ô tô đến, 14 thôn/bản chưa có điện lưới ổn định.

- Tại các khu vực này, do số lượng thuê bao rất ít, hiệu quả kinh doanh rất thấp; mặt khác chi phí vận hành tại các khu vực không có điện lưới quốc gia, đường giao thông rất tốn kém và không có nguồn kinh phí hỗ trợ. Do đó, các tập đoàn, tổng công ty viễn thông chưa ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng.

b) Kết quả thực hiện

Để đảm bảo chất lượng và cung cấp dịch vụ cho các bản chưa có sóng, sóng yếu trên địa bàn huyện Mường Nhé cần phát triển mới hạ tầng trạm BTS, hệ thống cáp quang. Các doanh nghiệp viễn thông đã trình Tập đoàn, Tổng Công ty Kế hoạch phát triển 89 trạm BTS trong giai đoạn 2022 – 2025; trong năm 2022 và năm 2023 sẽ phát triển mới tối thiểu 40 vị trí trạm BTS, phủ sóng thông tin di động cho 01/04 bản trắng dịch vụ viễn thông, 08/13 bản chưa có dịch vụ băng rộng di động 3G/4G, cụ thể:

- Viễn thông Điện Biên:

+ Trong năm 2022: Đang triển khai xây dựng 01 vị trí trạm BTS tại bản Vang Hồ, xã Nậm Vì (dự kiến phát sóng trước 30/10/2022), cung cấp dịch vụ băng rộng di động 3G/4G cho bản Vang Hồ, bản Nậm Vì Mông, xã Nậm Vì; bản Hua Sin, xã Chung Chải. Cuối năm 2022 triển khai cung cấp dịch vụ băng rộng cố định (Internet cáp quang) tại bản Huổi Sái Lương, bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm.

+ Năm 2023: Đã đăng ký với Tập đoàn xây dựng, phát triển mới 04 trạm BTS cung cấp và tăng cường chất lượng dịch vụ thông tin di động cho 09 thôn/bản: Bản Pá Mỳ 3, bản Huổi Pết, xã Pá Mỳ; bản Nậm Hính 1, bản Nậm Hính 2, bản Nậm Pan 2, xã Huổi Lếch; bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng; bản Nậm Hà, bản Nậm Pan, xã Mường Toong; bản Pờ Nhù Khò, xã Sín Thầu.

- Viettel Điện Biên: Trong năm 2022, 2023 đã trình Tập đoàn phê duyệt và đang triển khai xây dựng mới 34 vị trí trạm BTS trên địa bàn huyện Mường Nhé, phủ sóng và tăng cường chất lượng dịch vụ thông tin di động cho 21 bản chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ, trong đó có 01 bản trắng dịch vụ viễn thông (bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm), 06 bản chưa có dịch vụ băng rộng di động 3G/4G. Viettel Điện Biên tiếp tục rà soát vùng chưa có dịch vụ viễn thông và chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ, làm căn cứ đề xuất Tập đoàn phát triển hạ tầng tại các khu vực này trong các năm tiếp theo.

- MobiFone tỉnh Điện Biên đã trình Tổng Công ty và đang chờ phê duyệt kế hoạch phát triển mới 15 vị trí trạm BTS trên địa bàn huyện Mường Nhé trong giai đoạn năm 2023-2025 nhằm tăng cường chất lượng sóng thông tin di dộng.

Theo Kế hoạch dự kiến đề ra, hết năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Nhé còn 05/115 bản chưa được cung cấp đầy đủ dịch vụ thông tin di động (2G, 3G, 4G), trong đó 03/05 bản trắng dịch vụ viễn thông, 06/115 bản sóng yếu. Các doanh nghiệp viễn thông chưa có Kế hoạch phát triển hạ tầng tại các khu vực này vì các điều kiện về điện lưới, đường giao thông, doanh thu chưa đáp ứng được yêu cầu.

Còn nữa...

 

 

DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.