Điện Biên hoàn thành và vượt 47/60 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thứ Tư, 23/11/2022, 18:43 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong các ngày 22,23/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 (lần 2) xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, tỉnh Điện Biên và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022. Theo đó, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát đã tạo đà để Điện Biên đạt và vượt 47/60 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường theo kế hoạch được HĐND tỉnh giao. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng hơn 11%, cao hơn với mục tiêu đề ra trên 1%, các khu vực kinh tế cơ bản đạt so với kịch bản tăng trưởng, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển biến tích cực.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cả thiện, trong năm đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án thuộc các lĩnh vực với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước...

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đã có những chuyển biến tích cực; quốc phòng -an ninh được giữ vững. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát và 17 chỉ tiêu chủ yếu thuộc 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

Bên cạnh việc cơ bản thống nhất trí với nội dung báo cáo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá về việc hoàn thành đạt và vượt 47 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trong năm 2022 như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giá trị sản xuất điện; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.... Đồng thời, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với 13 chỉ tiêu chưa đạt, về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư của một số dự án còn chậm; công tác đấu giá đất để tăng nguồn thu từ đất triển khai chậm so với kế hoạch; mục tiêu phát triển cây mắc ca chưa đạt yêu cầu..

Trong ngày 23/11, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025. Về nội dung này, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích nguyên nhân: Nguồn thu ngân sách từ đấu giá đất không đảm bảo kế hoạch gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi đầu tư của các địa phương; công tác giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành còn chậm... Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị bổ sung thêm các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể đối với nhiệm vụ thu ngân sách của các ngành, địa phương...

1
Đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.

Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị để thống nhất về số liệu thu, chi ngân sách năm 2022; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Đối với dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính nêu rõ các nhóm giải pháp để hoàn thành việc thu ngân sách từ nguồn đấu giá đất; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Đối với Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể một số nội dung và mức chi thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh quy định cụ thể một số nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia, tổng hợp, hoàn thiện bố cục, nội dung tờ trình và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh.

Về nội dung về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tư pháp chủ trì thực hiện lấy lại ý kiến các sở, ngành, địa phương, làm  quy trình xây dựng Tờ trình theo 2 hướng phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ văn bản cấp trên và ban hành văn bản quy phạm pháp luật dựa theo chính sách đặc thù của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

Thống nhất sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định số lượng, mức chi hàng tháng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Mỗi thôn, bản, tổ dân phố có 1 cộng tác viên dân số. Về mức phụ cấp cộng tác viên kiêm nhiệm hưởng phụ cấp 0,1 mức lương cơ sở, cộng tác viên chuyên trách hưởng phụ cấp 0,3 mức lương cơ sở.

Ngoài các nội dung trên, tại phiên họp các đại biểu cũng tham gia ý kiến với nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh và Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

 

 

Phương Dung - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.