Khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Trung ương

Thứ Sáu, 22/07/2022, 16:24 [GMT+7]

Sáng 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt chuyên đề về: "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới".

s
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bà Trương Thị Mai cho biết tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 51.988 tổ chức cơ sở đảng; hơn 5,2 triệu đảng viên (so với 2010, tăng 1.443.574 đảng viên (38,1%); trung bình mỗi năm tăng 143.357 đảng viên (3,8%). Tuổi trung bình của đảng viên là 43,9; 80,1% là đảng viên đang công tác, làm việc; 19,9% đảng viên đã nghỉ hưu.

Đánh giá về những mặt đạt được về tổ chức cơ sở đảng, bà Trương Thị Mai nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát biểu kết luận, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu học tập, quán triệt cho cán bộ Đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành, nhất là những vấn đề cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết và tác động nhiều chiều tới đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước.

D
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cấp ủy quán triệt sâu sắc các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5 để làm kim chỉ nam cho việc thực hiện các Nghị quyết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể và có sự phân công thực hiện rõ ràng, phấn đấu trình Bộ Chính trị kế hoạch hành động thực hiện 4 Nghị quyết ngay trong tháng 8 tới.

Link: https://vtv.vn/chinh-tri/khan-truong-trien-khai-cac-nghi-quyet-cua-trung-uong-20220722111346973.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.