Điện Biên: Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Thứ Năm, 26/05/2022, 13:49 [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã trên địa bàn. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

12
Hình minh họa.

Thống kê đến tháng 5/2022, tổng số công chức cấp xã toàn tỉnh có gần 1.280 người. Trong đó, trình độ chuyên môn trung cấp chiếm 25%, cao đẳng 9,5%, đại học 65% và trên đại học chiếm 0,5%. Đã có gần 770 công chức qua đào tạo quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị đạt 38%.

Qua đánh giá, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn được đào tạo vào việc triển khai các văn bản, quy định của Nhà nước trong xử lý công việc. Tuy nhiên, hiện nay một số cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn có những điểm hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần học hỏi chưa cao nên kết quả thi hành công vụ vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã luôn được UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Tính riêng năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 340 lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm… Đặc biệt, đối với các xã vùng dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm cử cán bộ, công chức đủ điều kiện đi đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời có chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức người dân tộc nêu cao tinh thần học hỏi và phát huy năng lực công tác.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

.