Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Thứ Sáu, 20/05/2022, 19:13 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2021”, ngày 20/5, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

1
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại Công an tỉnh.

Theo Báo cáo của Công an tỉnh, tính đến ngày 15/12/2021 tổng số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng là gần 240 trường hợp. Trong đó, án treo trên 150 trường hợp, cải tạo không giam giữ gần 40 trường hợp, quản chế 2 trường hợp, tại ngoại 3 trường hợp, hoãn 24 trường hợp, tạm đình chỉ 9 trường hợp, tha tù trước thời hạn có điều kiện 12 trường hợp; quản lý gần 3500 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng.

Việc nắm, quản lý Quỹ hoàn lương được chú trọng. Với tổng quỹ hơn 900 triệu đồng, từ năm 2016 - 2018 từ nguồn vốn của quỹ đã tạo điều kiện cho gần 30 hộ vay vốn với tổng số tiền 540 triệu đồng. Số tiền còn lại được sử dụng để hỗ trợ không hoàn lại, hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng.

Đoàn giám sát đề nghị Công an tỉnh cần đánh giá cụ thể hiệu quả của việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm thực hiện việc xóa án tích đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

1
Đoàn giám sát làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Buổi chiều, đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tại buổi giám sát, Sở đã trao đổi nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; việc phối hợp triển khai công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần phối hợp với công an, trại giam chủ động nắm số lượng người chấp hành xong hình phạt tù để có kế hoạch tư vấn, giới thiệu việc làm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin các chính sách trợ giúp, các chế độ mà người chấp hành xong hình phạt tù được hưởng. Đặc biệt, cần chủ động tham mưu, đề xuất chính sách cho UBND tỉnh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với nhóm đối tượng chấp hành xong hình phạt tù.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần quan tâm thực hiện tốt hơn việc giải ngân Quỹ hoàn lương hỗ trợ các đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù; thường xuyên giám sát việc thực hiện thủ tục tiếp nhận tài liệu cũng như hồ sơ của người chấp hành án; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong công tác giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng.

 

 

Nguyễn Hằng - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
   

.