Giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại UBND tỉnh

Thứ Tư, 27/04/2022, 18:22 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, ngày 27/4, đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí  Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

1
Đồng chí  Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021, công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai chủ động, kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Việc quản lý và sử dụng ngân sách được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng bước đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới…

Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, về tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là gần 496 tỉ đồng; tiết kiệm chi công tác phí, hội nghị để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 là gần 45 tỉ đồng; qua công tác thẩm định các dự án đầu tư đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Hiệu quả sử dụng vốn chưa cao do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm dẫn tới thời gian thi công kéo dài; công tác quyết toán vốn đầu tư còn tồn đọng; việc tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách của Đảng, nhà nước vào thực tế của địa phương, đơn vị có chỗ còn lúng túng. Qua giám sát, thanh tra, kiểm toán cho thấy các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương làm rõ một số nội dung như: Đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giải ngân vốn; hạn chế đối với công tác phân bổ, thẩm định, giao, điều chỉnh dự toán chi đầu tư; bổ sung các vụ việc vi phạm quy định pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng, chặt phá rừng trái phép; đánh giá hiệu quả các dự án, đề tài khoa học đã triển khai; có hay không tình trạng dự án, đề tài được đánh giá, nghiệm thu công nhận kết quả tốt hoặc xuất sắc nhưng không ứng dụng được vào thực tế; việc ban hành định mức thu dịch vụ vệ sinh môi trường theo kết luận kiểm toán năm 2020 đã thực hiện đến đâu; làm rõ việc tạm dừng tuyển dụng mới biên chế công chức, viên chức mà HĐND, UBND tỉnh đã giao cho các địa phương, đơn vị…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý Nhà nước trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn một số hạn chế: Hiệu quả sử dụng vốn chưa cao do công tác giải phóng mặt bằng chậm; công tác quyết toán vốn đầu tư còn tồn đọng; công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả, xử lý còn thiếu kiên quyết…

Thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở ngành, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn giám sát đã chỉ ra trong quá trình giám sát. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, triển khai giải pháp nâng cao hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các mặt, lĩnh vực.

Trước một số ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn giám sát tiếp thu, hoàn thiện báo cáo và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

 

Thu Nga - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.