Thủ tướng: Chuyển đổi số phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược

Thứ Tư, 01/12/2021, 14:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 30/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

1

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban nhấn mạnh: phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam để quá trình chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho nhiều người dân, doanh nghiệp.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chủ trương thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia được xây dựng trên 3 trụ cột: Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyển đổi số trong những năm qua đã được thực hiện tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng trong điều kiện của một nước đang phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: xếp hạng về Chính phủ điện tử còn thấp (đứng thứ 6 trong các nước ASEAN); môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách còn chưa theo kịp sự phát triển; một số cơ quan chưa thật sự coi trọng chuyển đổi số; kết nối các nền tảng số còn mất nhiều thời gian, gây lãng phí nguồn lực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế, đòi hỏi, yêu cầu khách quan của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc. Đây là vấn đề tác động đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương nên phải bắt tay thực hiện ngay để tạo ra hệ thống tổng thể, liên thông từ trung ương đến cơ sở. Mọi chính sách đều hướng đến người dân, doanh nghiệp và mọi người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam để đạt hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng và mang lại lợi ích cho nhiều người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị, phải đầu tư thích đáng cho hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quản trị một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả; thúc đẩy hợp tác công - tư trong chuyển đổi số; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công việc này ở các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu; tăng cường giám sát, kiểm tra, đo lường hiệu quả; tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu tích cực hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đặc biệt phải đầu tư, quan tâm, thúc đẩy triển khai chương trình phát triển công dân số; tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh: các Bộ, ngành phải chia sẻ dữ liệu, tránh tình trạng cục bộ, bệnh thành tích.

Về kế hoạch chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện tạo đột phá, thống nhất từ nhận thức, quan điểm chỉ đạo đến hành động, bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác rất quan trọng này. Tại cuộc họp, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành.

 

 

DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.