Điện Biên

Hơn 9.000 lao động được giải quyết việc làm mới

Thứ Hai, 29/11/2021, 16:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhiều lao động bị mất việc, tạm ngừng việc, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong năm 2021 toàn tỉnh có gần 9.000 lao động được tạo việc làm mới, đạt trên 100% kế hoạch năm.

Một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.
Một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Để giải quyết việc làm cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, trường học tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương, góp phần kết nối cung - cầu lao động một cách hiệu quả. Đồng thời, triển khai tập huấn chính sách về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động tại các xã, phường, thị trấn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm; phối hợp mở các lớp học nghề, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2022 tới Điện Biên đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 8.900 lao động. Để đạt được kế hoạch đề ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh kế hoạch đào tạo nghề, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động.

Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, giới thiệu và tuyển dụng công nhân đi làm việc mới tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh để nâng cao thu nhập, đảm bảo ổn định cuộc sống./.

 

 

Đào Phương - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.