Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Thứ Năm, 07/01/2021, 17:39 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều nay 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng, gồm: Dự thảo Chương trình toàn khóa và Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cho rằng: Qua thảo luận, hội nghị đã cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, các ngành, các cấp, các địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa chương trình hành động này.

Đồng chí đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành cần quán triệt tinh thần của hội nghị để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

1

Đồng thời, theo nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo các nghị quyết chuyên đề, các đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính khả thi cao. Quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, ngành phải thống nhất đồng bộ với chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhất là các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển, nguồn lực thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được hội nghị phân tích, làm rõ và đề nghị cân nhắc thêm đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo quy chế trình hội nghị Tỉnh ủy.

Các nội dung trong quy chế đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, không buông lỏng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung khá toàn diện, bám sát và thể hiện được những chủ trương Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, bao quát được những vấn đề quan trọng và cần thiết nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các chương trình để làm căn cứ triển khai thực hiện và xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể của từng năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

 

 

Phạm Hải - Đức Trung/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.