Cần quan tâm đúng mức công tác hậu kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 20/01/2021, 18:15 [GMT+7]

Điện Biên TV – Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tai hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 20/1.

Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Năm 2020, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBKT các cấp đã tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy.

1

Chủ động nắm tình hình đối với đảng viên và tổ chức đảng để sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy, UBKT khóa mới đều giải quyết triệt để, không để tồn đọng.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 198 đảng viên và 72 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 110 đảng viên và 46 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 102 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu: qui chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; quản lý tài chính…vv.

Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua cũng còn một vài hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định chưa đồng đều, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; nội dung kiểm tra về lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản còn ít.

1

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất 1 số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như: Triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về “Chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; kịp thời công khai kết quả kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy cần quan tâm đúng mức công tác hậu kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó, tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý;

Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, trước hết tập trung giải quyết tố cáo đối với những trường hợp liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp; kiện toàn bộ máy cơ quan UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng./.
 
                                                                                                                                                                                           

 

Phạm Hải - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.