Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Thứ Ba, 22/12/2020, 09:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có cuộc gặp mặt và làm việc với Cục hậu cần thuộc Bộ tư lệnh Hải quân.

1
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện làm việc với Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Hải quân

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Hải quân và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã cùng trao đổi việc kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" thời gian qua.

Đồng thời, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều về biển, đảo Việt Nam và tổ chức các hoạt động thực tiễn; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, rút kinh nghiệm kết quả phối hợp hoạt động theo định kỳ giữa Quân chủng Hải quân với tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Việc phối hợp tuyên truyền và triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền biển, đảo thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên; giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Hải quân hiện nay, góp phần tạo nguồn lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam chính qui, tinh nhuệ, hiện đại./.

 

CTV Khánh Toàn/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.