Tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ

Thứ Năm, 17/12/2020, 20:50 [GMT+7]

Điện Biên TV -  Đó là chỉ đạo của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, do Tỉnh ủy tổ chức chiều nay 17/12. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan khối Đảng tỉnh và một số sở, ngành.

1
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020,  các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt chủ động tham mưu tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trọng tâm là việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2020; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 và chủ trương khắc phục tác động của dịch Covid – 19 phục hồi, phát triển kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan khối Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021; tham mưu chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026..../.

 

 

Phạm Hải - Chí Công/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.