Điện Biên

Đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Thứ Hai, 21/12/2020, 15:11 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 21/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

1
Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Trên cơ sở 25 sản phẩm của 9 đơn vị cấp huyện trình đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh lựa chọn được 15 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, xếp hạng.

Căn cứ báo cáo của các chủ thể sản phẩm, các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng đã thảo luận, đánh giá từng sản phẩm theo các nội dung chấm điểm của Bộ tiêu chí Quốc gia. Theo đó, có 9 sản phẩm đủ điều kiện xếp hạng 3 sao; 5 sản phẩm xếp hạng 2 sao và 1 sản phẩm chờ hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục nghiên cứu xét duyệt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhất là tại các điểm du lịch nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế./.

 

Ngọc Thượng/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.