Điện Biên

Điện Biên Đông tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Thứ Hai, 30/11/2020, 15:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, huyện Điện Biên Đông đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện Điện Biên Đông đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Trung ương và của tỉnh.

Công tác tuyên truyền được huyện triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh; niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại bộ phận “Một cửa” bảo đảm theo đúng quy định; công khai đường dây nóng, thư điện tử, hòm thư góp ý, số điện thoại của lãnh đạo sở để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Ngoài ra, công tác cập nhật các quy trình nội bộ trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được triển khai, vận hành theo yêu cầu. Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND huyện chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế.

Đặc biệt, căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức rà soát được nhiều thủ tục ở cấp xã và cấp huyện.

1
Người dân đến giao dịch, làm thủ tục giấy tờ hành chính tại bộ phận "Một cửa" của huyện Điện Biên Đông.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định số 61/2018 của Thủ tướng Chính phủ được chỉ đạo triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến tận cơ sở.  

Để thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện Điện Biên Đông đã ban hành các kế hoạch và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã trang bị máy tính kết nối internet vào hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Kết quả, chỉ tính riêng quý III/2020, số lượng thủ tục hành chính được giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng HĐND – UBND huyện là 295 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực tư pháp – hộ tịch 43 hồ sơ, lĩnh vực LĐ TBXH 81 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng thương mại 43 hồ sơ, lĩnh vực tài nguyên môi trường 123 hồ sơ, lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng 5 hồ sơ. Trong quý III, không có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về các quy định thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, huyện Điện Biên Đông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại. Góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực.

Đồng thời đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp./.

 

CTV Lan Anh/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.