Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11(lần 2)

Cho ý kiến vào 5 dự thảo báo cáo, tờ trình

Thứ Bảy, 28/11/2020, 17:22 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 2) để tham gia ý kiến vào 5 dự thảo báo cáo, tờ trình.

1
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 2).

Đối với Tờ trình đề nghị thông qua Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo mà cơ quan soạn thảo trình. Tuy nhiên, một số huyện đề nghị xem xét lại số liệu diện tích địa giới hành chính của các xã. Như diện tích địa giới hành chính giữa xã Mường Lói - xã Mường Nhà, xã Mường Lói - xã Phu Luông, xã Na Tông – xã Hẹ Muông (thuộc huyện Điện Biên); địa giới giữa xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) – xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé)...

Qua thảo luận, đồng chí chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án Tờ trình mà Sở Nội vụ trình. Tuy nhiên, đối với địa giới hành chính giữa xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) và xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) giữ nguyên hiện trạng như hiện nay và tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự ở 2 khu vực này.

Đối với Tờ trình Đề nghị hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và HSSV trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, các đại biểu nhất trí với dự thảo. Đồng thời, khẳng định sự cần thiết để người dân được tiếp cận tham gia BHYT, góp phần duy trì, tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế và phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân...

1
Đại biểu tham gia ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình tại phiên họp.

Phiên họp lần này, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình về việc ban hành Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Với 2 Tờ trình này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thường trực soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu, hoàn thiện các nội dung để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Riêng nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cần đánh giá thêm về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, để làm cơ sở cung cấp số liệu tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Đối với Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến bằng văn bản, hoặc trực tiếp để cơ quan chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện.

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 2), đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phiên họp; đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo các dự thảo, tờ trình tiếp thu ý kiến của đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, gấp rút hoàn thiện để UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa 14.

 

 

Phạm Hải - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.