Điện Biên: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 24% so với năm 2019

Chủ Nhật, 29/11/2020, 15:24 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo đánh giá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt trên 12.717 tỷ đồng; tăng 23,74% so với năm 2019. Trên cơ sở đó, tỉnh Điện Biên đã tập trung đầu tư để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước gần 4.300 tỷ đồng, chiếm gần 34%, vốn khu vực dân cư và doanh nghiệp tư nhân hơn 6.671 tỷ đồng, chiếm gần 53%; vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước là 72,72 tỷ đồng…

Việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế đạt khá, tỷ trọng huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước chuyển biến tích cực. Từ đó, tỉnh ta đã ưu tiên đầu tư phát triển các công trình giao thông, dân dụng, công trình phúc lợi để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành của các chủ đầu tư, tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh hoạt động thi công các công trình, hạng mục, giảm bớt thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm luật đầu tư công, luật xây dựng, đảm bảo các công trình phát huy tối đa hiệu quả sử dụng gắn với giải ngân nguồn vốn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 

 

Anh Thu/DIENBIENTV.VN
 

 

Xem lịch phát sóng
.