Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Sáu, 16/10/2020, 09:50 [GMT+7]

Điện Biên TV – Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 3 ngày từ 13 – 15/10 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tập trung và phát huy sức mạnh, trí tuệ của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong việc xác định và thực hiện các muc tiêu kinh tế, xã hội chặng đường 5 năm tới. Dienbientv.vn điểm lại các hoạt động chính trong thời gian diễn ra Đại hội.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 13/10.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội; thông báo chia tổ thảo luận và địa điểm thảo luận; phổ biến những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng; trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-dai-hoi-da-tien-hanh-bau-doan-chu-tich-doan-thu-ky-thong-qua-chuong-trinh-va-quy-che-lam-viec-cua-dai-hoi-5704232/

Tối 13/10, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Với chủ đề “Sáng mãi niềm tin” chương trình được dàn dựng công phu gồm 3 chương: Niềm tin theo Đảng; Bản hùng ca Điện Biên; Điện Biên tiếp bước cha anh. Chương trình có nhiều tác phẩm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp quê hương, đất nước đổi mới, ca ngợi mảnh đất và con người Điện Biên, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. 

Chương trình nghệ thuật là hoạt động tạo khí thế phấn khởi, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chính thức Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 14/10.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;  đại diện các ban, bộ, ngành TW; đại diện lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Nam Định, Quảng Ninh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 429 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: "Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội lần này có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV để lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định".

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-chinh-thuc-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-5704346/

T
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi phên dậu, kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc” – một trong những chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-dai-tuong-to-lam-nhiem-ky-2020-2025-tinh-dien-bien-phan-dau-100-ho-ngheo-trong-tinh-chua-co-nha-o-kien-co-duoc-ho-tro-xay-dung-nha-o-5704393/

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

T
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu và công bố danh sách 52 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa XIV đã họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-danh-sach-cac-dong-chi-trung-cu-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2020-2025-5704580/

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 15/10, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khoá XIV.

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 đã biểu quyết bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa 14 gồm 16 đồng chí. Kỳ họp thứ nhất bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ (để khuyết một và một đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ) và bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-dong-chi-nguyen-van-thang-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-dien-bien-khoa-xiv-nhiem-ky-2020-2025-5704536/

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dân chủ trong việc lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí (trong đó một đồng chí do Bộ Chính trị chỉ định).

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khoá XIV; đồng chí: Mùa A Sơn và Lê Thành Đô được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 16 đồng chí chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội..
Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII trình bày diễn văn  bế mạc Đại hội..

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-thanh-cong-tot-dep-5704587/

Thông qua 18 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại;

Khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202010/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dien-bien-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-quyet-tam-dua-dien-bien-thanh-tinh-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-5704603/

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.