Gieo hạt giống đỏ ở vùng đồng bào có đạo

Thứ Năm, 15/10/2020, 10:45 [GMT+7]

Điện Biên TV - “Đưa Đảng vào Đạo” để phát triển nguồn đảng viên là các tín đồ, giáo dân ở những vùng có đạo. Những người có uy tín trong các nhóm tôn giáo đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ là những nhân tố tích cực được ví như những “hạt giống đỏ” trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

1
Sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Chan 2, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng

Bản Pơ Mu, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng có 17 hộ trong đó có 12 hộ theo đạo Tin Lành với hơn 60 tín đồ, giáo dân. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một bộ phận quần chúng về các chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước còn hạn chế nhất định. Hiện bản Pơ Mu mới chỉ kết nạp được 2 đảng viên và tổ chức sinh hoạt ghép với bản Chan 2.

Đồng chí Lý A Sỉ, Bí thư chi bộ Chan 2, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng cho biết: Bản tôi có 2 Đảng viên, 2 người đang đi học đối tượng Đảng. Sang năm kết nạp thêm vào lúc đấy bản sẽ thành lập chi bộ.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo, các cấp ủy Đảng đã tổ chức triển khai, quán triệt Quy định 123 và Hướng dẫn số 40 của Trung ương về công tác phát triển đảng viên là người theo đạo. Phân công các đảng viên thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động các chức sắc tôn giáo tuyên truyền giáo dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo.

Đồng thời, chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú trưởng thành qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng.

Anh Lý A Phộng, một trong những quần chúng ưu tú ở Bản Pơ Mu, xã Mường Đăng cho biết: Tôi sẽ phấn đấu vào Đảng khi được vào tôi sẽ tiếp thu những gì Đảng dạy từ đó về truyền đạt lại cho mọi người, cùng nhau phát triển

Để thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên là người có đạo, công tác tư tưởng cần đi trước, linh hoạt, sáng tạo. Cấp ủy, chính quyền luôn giữ mối quan hệ với các chức sắc, chức việc tôn giáo để vận động quần chúng có đạo và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động của các phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Trong 2 năm 2018, năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, các chi, đảng bộ cơ sở đã kết nạp mới 13 đảng viên, nâng tổng số đảng viên là người có đạo lên gần 70 đảng viên. Các chức sắc, chức việc trong nhóm tôn giáo trở thành Đảng viên sẽ là “cánh tay nối dài” của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và là “hạt giống đỏ” trong việc tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào theo đạo. Qua đó, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng, góp phần đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo của các thế lực thì địch./.

 

Hoàng Út – Duy Hải/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.