Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 15/10/2020, 15:57 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, dân chủ, trách nhiệm, chiều ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
a
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau 3 ngày làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khoá XIV; đồng chí: Mùa A Sơn và Lê Thành Đô được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 18 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Văn Sơn  - Ủy viên
Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần "đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển" Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các nội dung văn kiện, báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng như nhân sự của Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn, những chương trình, đề án trọng tâm, những nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là điều kiện tiên quyết, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết; góp phần tạo động lực to lớn để tỉnh Điện Biên tiếp tục vươn lên, phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng; ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.