Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại tướng Tô Lâm: "Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Điện Biên phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở"

Thứ Tư, 14/10/2020, 11:32 [GMT+7]
Điện Biên TV – “Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới; Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi phên dậu, kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc” đây là một trong những phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
á
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tô Lâm lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Phát huy vai trò người có uy tín trong truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự, biên giới quốc gia. 

Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược của Điện Biên trong an ninh, quốc phòng của Tổ quốc, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh: Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới; Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi “phên dậu”, kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc.

Song trùng với các nhiệm vụ trên, Điện Biên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Mặt khác, địa phương cũng cần chú trọng duy trì quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các nước trong khu vực và các tổ chức Quốc tế theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, từng bước xây dựng các xã biên giới phát triển toàn diện.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, địa phương cần xem xét lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng; tiếp thu, lĩnh hội tốt tinh thần Đại hội XIII để quán triệt hiệu quả trong Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành Thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khóa 2020-2025; Bầu và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp lần thứ nhất.

 
Dienbientv.vn tiếp tục cập nhật…
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
Xem lịch phát sóng
.