Điện Biên

Ngày 6/11/2020 sẽ Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ Sáu, 30/10/2020, 10:49 [GMT+7]

Điện Biên TV - Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ chính thức Khai mạc vào 7h30 ngày 6/11/2020.

1
Ngày 6/11/2020 sẽ Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV. (ảnh Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; các quy định của pháp luật liên quan và đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2997/UBND-TH ngày 09/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên.

HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên

HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số nội dung khác.

Dienbientv.vn cập nhật nội dung chương trình kỳ họp

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.