Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Điện Biên đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược phù hợp với điều kiện của tỉnh

Chủ Nhật, 11/10/2020, 12:59 [GMT+7]

Điện Biên TV - Dự thảo về thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra trong 5 năm (2020 - 2025) đã chỉ rõ: " Tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh".

1
Kỳ vọng vào một Đại hội thành công với nhiều quyết sách lớn, đúng đắn,  đưa tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Trọng tâm là ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội tại Thành phố Điện Biên Phủ, đặc biệt là trục đường 60m, các trục đường phát triển, hạ tầng dọc sông Nậm Rốm; các thị trấn, thị tứ, tạo động lực thu hút các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đầu tư vào các chương trình dự án phát triển các khu đô thị mới, khu thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí… để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tập trung nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa bàn vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững.

Tập trung nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực thu hút mạnh nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kịp thời xây dựng ban hành đồng bộ cơ chế, chính sách Trung ương phân cấp cho địa phương phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khai thác sử dụng hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tập trung nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách đặc thù để khai thác tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển du lịch; trong đó xác định bứt phá từ nguồn lực bên trong là quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; mở rộng các hình thức đào tạo, dạy nghề, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết đào tạo, trọng tâm là đào tạo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nhân lực.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, quản trị doanh nghiệp, có năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường.

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.