Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số tờ trình, báo cáo

Thứ Ba, 01/12/2020, 15:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 1/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, Thường trực Tỉnh ủy đã họp và cho ý kiến vào các nội dung tờ trình, báo cáo do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và một số nội dung khác.

Tại cuộc họp, thay mặt  Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày: Tờ trình đề nghị chấp thuận Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đã được thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất;

Báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà;

Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân; Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

1
Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung tờ trình, báo cáo do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình.

Đối với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đưa ra khỏi danh mục dự án đã được thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với danh mục các dự án được đề xuất, đồng thời cho rằng danh mục các dự án mới được đưa vào là phù hợp, các dự án đưa ra khỏi danh mục cũng đã được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rút kinh nghiệm với những dự án phải đưa ra khỏi danh mục do không triển khai được; một số dự án quá 3 năm nhưng vẫn đề xuất giữ lại đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Với các dự án mới được đưa vào cũng cần chỉ đạo quyết liệt và chuẩn bị tốt các nội dung giải trình để HĐND tỉnh thông qua.

Đối với Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi phê duyệt Dự án đầu tư công trình kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận đánh giá những điều kiện để triển khai cũng như những hiệu quả, lợi ích của dự án khi hoàn thành. Qua thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đồng tình, nhất trí với Dự án đầu tư công trình kè suối Nậm Mươn, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương thực hiện những thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng qui trình pháp luật quy định.

Cũng tại phiên họp này, sau khi xem xét, Thường trực Tỉnh ủy đã nhất trí với các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân; Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân./.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.