Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Chủ Nhật, 11/10/2020, 07:57 [GMT+7]

Điện Biên TV - Dự thảo phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra trong 5 năm (2020 - 2025) là "Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững". 

1
Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Dự thảo phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra trong 5 năm (2020 - 2025) đã nhấn mạnh: " Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững".

Bên cạnh đó, Đảng, nhà nước và Quốc hội tiếp tục có những chủ trương, chính sách lớn cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, nhất là khu vực dân tộc thiểu số miền núi sẽ có Nghị quyết riêng về phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chính sách đặc thù.

Kinh tế của tỉnh trong những năm qua tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hợp lý, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; một số chương trình, dự án lớn cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư là tiền đề và động lực cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên với một tỉnh miền núi, biên giới, Điện Biên còn nhiều khó khăn thách thức, xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Nhu cầu cho đầu tư phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn.

Trong khi nguồn lực còn hạn hẹp, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, nhất là vấn đề di dịch cư tự do, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.