Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 13/10/2020, 08:48 [GMT+7]

Điện Biên TV - "Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới", đây là một trong các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên được đề cập đến tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc vào sáng ngày 14/10/2020

Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đã khẳng định quy mô, tốc độ tăng trưởn được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Chủ động tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả quan trọng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện khá toàn diện, đi vào thực chất và chiều sâu, đạt nhiều kết quả. Từ năm 2016 đến năm 2020 đã huy động, bố trí lồng ghép các nguồn vốn được 9.310 tỷ đồng để thực hiện. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay...

Dự ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 37 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (vượt mục tiêu Nghị quyết), một đơn vị cấp huyện (thị xã Mường Lay) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã , không còn xã dưới 05 tiêu chí; Tòn tỉnh hiện có 36 sản phẩm OCOP được công nhận. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biển tích cực về nhận thức của người dân nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đánh giá những tồn tại hạn chế đã chỉ ra việc cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc, sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng về điều kiện tự nhiên. Việc phát triển cây công nghiệp chế biến nông sản và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp còn chậm phát triển; thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế còn hạn chế...

"Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới", đây là một trong các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên được đề cập đến tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với cây trồng, vật nuôi; nâng cấp, quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi, tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở những vùng có tiềm năng, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đưa Điện Biên tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa, nông sản… Các vùng chưa có điều kiện sản xuất hàng hóa tập trung tiếp tục đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện hạ tầng cơ sở để bảo đảm nguồn cung cho Nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển cây mắc ca gắn với chế biến, tiêu thụ. Nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu gạo, chè, cà phê... Phát triển chăn nuôi trên cơ sở các sản phẩm có lợi thế, đặc sản của từng vùng như dê Tủa Chùa, trâu Mường Nhé, Nậm Pồ, bò Điện Biên Đông… Tăng cường khoanh nuôi tái sinh rừng; phát triển rừng sản xuất, lâm sản ngoài gỗ có giá trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tăng cường xây dựng và mở rộng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn, đặc trưng, đặc sản kết hợp với phát triển du lịch sinh thái.

1
Kỳ vọng vào một Đại hội thành công với nhiều quyết sách lớn, đưa tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó: Tập trung hoàn thành các xã nông thôn mới nâng cao; thôn, bản nông thôn mới; thôn, bản nông thôn kiểu mẫu; ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn; tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu gắn với công nghiệp hóa, cơ giới hóa nền nông nghiệp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc vào sáng ngày 14/10/2020. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; Đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; Quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững."

Người dân Điện Biên đang náo nức hướng về Đại hội, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một Đại hội thành công với nhiều quyết sách lớn, đúng đắn, hợp lòng dân để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đưa tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.