Ngành Nội vụ tỉnh Điên Biên

Thực hiện " Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin"

Thứ Ba, 14/01/2020, 15:25 [GMT+7]
Điện Biên TV – Năm 2020, với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin” Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên đã đề ra 8 nhiệm vụ và 10 giải pháp thực hiện năm 2020.
Hội nghị tổng kết Ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
Hội nghị tổng kết Ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 diễn ra vào chiều 14/1/2020.

Năm 2019, ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền địa phương, Tổ chức bộ máy, Tôn giáo, Thi đua khen thưởng, Văn thư lưu trữ, Thanh tra công vụ, chấp hành thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, việc thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 04 của UBND tỉnh...

Trong đó, một số nhiệm vụ lớn đã được triển khai đạt kết quả cao như: Việc tham mưu triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố từ 1,813 thôn, bản, tổ dân phố xuống còn 1.441 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 372 thôn, bản, tổ dân phố; việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn bản, tổ dân phố... hiện nay các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên chỉ còn 3 người hoạt động không chuyên trách (gồm: Bí thư, Trưởng ban mặt trận tổ quốc, trưởng thôn bản/tổ dân phố).

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay tỉnh Điện Biên đã giảm 84 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 12,6%)... Đây là những kết quả được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, qua đó góp phần tạo động lực cho ngành Nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 2020.
Đồng chí Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 2020.

Năm 2020, với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin” Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên đã đề ra 8 nhiệm vụ và 10 giải pháp thực hiện năm 2020 trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng chính quyền, tôn giáo, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng trong đó tập chung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chủ trương kiện toàn các đơn vị sự nghiệp của quyết định sáp nhập năm 2019...

Đẩy mạnh việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo đúng mục tiêu của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo, chú trọng quan tâm đến tín ngưỡng trong các đồng bào dân cư; Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, công tác pháp chế, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng các quy định của pháp luật./.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.