Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp

Thứ Ba, 24/12/2019, 15:15 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 được diễn ra vào ngày 24/12. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

v
Điểm cầu tỉnh Điện Biên


Năm 2019, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện trên 150 nhiệm vụ. Bộ đã hoàn thành được 125 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện gần 30 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Trong năm, các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành theo thẩm quyền trên 880 văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định trên 6.600 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được chú trọng hoàn thiện.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được chú trọng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật bước đầu có sự đổi mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải pháp luật đến người dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận nỗ lực của Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp cả nước trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu: Năm 2020, ngành Tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật; Chú trọng thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo; Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp; Trở thành cơ quan tham mưu tốt với Chính phủ, địa phương về các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội./.

 

Nguyễn Hằng – Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

.