Điện Biên: 96 học viên tham gia lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thứ Năm, 10/10/2019, 09:48 [GMT+7]
Điện Biên TV – Ngày 10/10, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đã khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập chung khóa XVII.
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Tham dự khóa học gồm có 96 học viên thuộc 38 sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 6 tháng, với 1.056 tiết của 11 phần học, các học viên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương…Học viên sẽ được tham gia đi nghiên cứu thực tế cơ sở và thi tốt nghiệp cuối khóa.

Thông qua lớp học nhằm đào tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn, những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính, phẩm chất chính trị vững vàng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kiên định lập trường, có năng lực tổ chức./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.