UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019 thống nhất một số Tờ trình

Thứ Tư, 09/10/2019, 20:11 [GMT+7]
Điện Biên TV - Ngày 9/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 10/2019 nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá vào các tờ trình.
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 10/2019.
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 10/2019.

Tại phiên họp phiên thường kỳ tháng 10/2019 các đại biểu xem xét, thảo luận, đánh giá 6 nội dung: Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Đề nghị ban hành quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn.

Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy; Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; Báo cáo thông qua đề án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mường Nhé đến năm 2025.

Đa số các đại biểu thống nhất với Tờ trình tại phiên thường kỳ tháng 10/2019. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung các thành viên ủy ban quan tâm cần được làm rõ như: Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy...

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 10/2019.
Đồng chí Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trình bày Tờ trình đề nghị ban hành quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Về nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến các đại biểu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông soạn thảo làm rõ hơn vấn đề phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh, quy định rõ quản lý đầu cầu trực tuyến tại địa phương; các trường hợp họp trực tuyến và vấn đề liên quan đến đảm bảo kinh phí tổ chức họp. 

Tại nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện Tờ trình, trong đó phải bám sát vào quy định chung của Nhà nước và bám sát vào Quy định 45 về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Một nội dung được các đại biểu quan tâm đó là Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, theo đó đối tượng được áp dụng là cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; Nguồn đóng góp của người cai nghiện ma túy (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định.

Đối với nội dung này, đại biểu đã yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm rõ hơn một số nội dung liên quan: Các khoản đóng góp của người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Liên quan đến chế độ hỗ trợ, người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ.

Nhiều đại biểu băn khoăn về tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy tối đa không quá 210.000 đồng đối với người nghiện ma túy là thuốc phiện, heroine/người/lần chấp hành quyết định thấp hơn so với quy định chung của Trung ương (Trung ương 400.000 đồng đối với người nghiện ma túy là thuốc phiện, heroine/người/lần), vì vậy đại biểu đề nghị dự thảo Nghị quyết cần xây dựng nâng lên 400.000 đồng theo quy định của Trung ương...

Kết luận nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chính sách đối với người cai nghiện ma túy luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, vì vậy việc ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy là rất cần thiết. Tuy nhiên, để dự thảo Nghị quyết sát với thông tư, tình hình kinh tế của địa phương, đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính rà soát, xem xét lại chế độ hỗ trợ.

Cũng Tại phiên họp này, đại biểu đã xem xét tham gia góp ý dự thảo Quy định Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và  Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất./.

 

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.