Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV

Biểu quyết sáp nhập một số xã của huyện Điện Biên vào Thành Phố Điện Biên Phủ

Thứ Hai, 26/08/2019, 10:14 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tại Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

s
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã gồm: Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang thuộc huyện Điện Biên vào Thành Phố Điện Biên Phủ; đồng thời sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Điện Biên vào Thành phố Điện Biên Phủ quản lý.

Ngoài ra, sáp nhập toàn bộ 15,45km2 diện tích tự nhiên, 1.173 người của xã Tà Lèng và 24,89km2 diện tích tự nhiên, 2.208 người của xã Thanh Minh để thành lập một xã lấy tên là xã Thanh Minh.

Như vậy, TP. Điện Biên Phủ sau khi sắp xếp có 308,18km2 diện tích đất tự nhiên, dân số có 80.366 người, có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Về sắp xếp mở rộng thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa), sáp nhập 11,91km2 diện tích tự nhiên và 4.255 người gồm 14 thôn: Đội 1, Đội 2, Đội 3, Đội 4, Bản Ten, Bản Sẳng, Bản Én, Đội 7, Đội 8, Đội 9, Huổi Lực 1, Huổi Lực 2, Huổi Lếch, Đông Phi 2 và 12 hộ với 48 khẩu của Đội 10, 21 hộ với 105 khẩu của thôn Sông Ún thuộc xã Mường Báng vào thị trấn Tủa Chùa.

Sau khi sắp xếp thị trấn Tủa Chùa có tổng diện tích tự nhiên là 14,49km2, tổng dân số là 8.184 người, có 22 tổ dân phố, bản, đội trực thuộc./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.