Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tủa Chùa

Thứ Sáu, 23/08/2019, 17:14 [GMT+7]
Điện Biên TV- Chiều 23/8, Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Tủa Chùa.
 
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân - Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân - Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa phát biểu tại buổi làm việc

 Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã triển khai tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; các chế độ, chính sách đối với người dân được thực hiện đảm bảo; quốc phòng – an ninh ổn định; công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn chất lượng hoạt động được nâng lên.

Cụ thể: Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang và tận dụng tối đa diện tích đất để sản xuất nông nghiệp. Năm 2019 tổng diện tích cây lượng thực có hạt toàn huyện ước đạt 9.676ha, sản lượng ước đạt 24.899,2 tấn; chăn nuôi phát triển đối ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đàn gia súc đạt 5,24%/năm; tổng giá trị công nghiệp năm 2019 ước đạt 125 tỷ đồng đạt 151% chỉ tiêu nghị quyết;

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước đạt 551 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 là 15,5 tỷ đạt 96,9 chỉ tiêu nghị quyết; đến nay huyện 10/12 xã có đường nhựa đến trung tâm xã, 82/143 thôn, bản có đường nhựa, bê tông; Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 dự kiến là 45,38% giảm 22,92 % so với năm 2015; các chính sách an sinh xã hội huyện đã chỉ đạo thực hiện kịp thời đúng quy định mỗi năm huyện giải quyết việc làm mới trên 600 người.

Tại buổi làm việc Huyện ủy Tủa Chùa đã đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung quan trọng như: xem xét bố trí kinh phí đầu tư các hạng mục giao thông, sắp xếp ổn định 13 hộ phải di chuyển do sạt lở đất năm 2018 tại bản Làng Giang, xã Sín Chải; kiến nghị Trung ương sớm bố trí kinh phí để triên khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La….

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Tủa Chùa
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Tủa Chùa
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Tủa Chùa, đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng các nội dung làm việc của BTV huyện ủy Tủa Chùa. Đặc biệt là một số định hướng lớn của huyện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong thời gian tới, Huyện ủy Tủa Chùa cần tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra; đánh giá, phân tích tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thông nhất trong sinh hoạt Đảng; gần dân, kịp thời xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của huyện…

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo, đối với những kiến nghị đầu tư cơ sở hạ tầng, trên địa bàn huyện giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, ưu tiên lựa chọn một số công trình thực sự cấp bách để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với những kiến nghị Trung ương về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục làm việc, kiến nghị với các bộ ngành liên quan để bố trí vốn triển khai thực hiện./.
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.