Điện Biên: Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Hai, 29/07/2019, 10:29 [GMT+7]
Điện Biên TV – Vừa qua, Tỉnh Điện Biên đã ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 61/65 hội viên chính thức.
Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kì 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội. (Ảnh  Nguyễn Hiền)

Theo đó, Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 đồng chí, trong đó 9 đồng chí vào Ban Thường trực hiệp hội; Ban Kiểm tra hiệp hội gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Điện Biên được bầu giữ chức Chủ tịch HHDL tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của UBND tỉnh Điện Biên; là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, bản văn hóa, công dân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch và các hoạt động phụ trợ liên quan đến du lịch.

Mục đích của HHDL là liên kết hợp tác, hỗ trợ nhau về  kinh tế - kỹ thuật trong kinh doanh, dịch vụ, bình ổn thị trường, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của từng hội viên; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và du khách theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên nhằm phát huy, tăng cường vai trò, trách nhiệm của khối Doanh nghiệp du lịch Điện Biên trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần từng bước đưa du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Chương trình phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.