"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Ba, 20/08/2019, 10:25 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tham dự Hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn…
 
s
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí. Từ đó đã thúc đẩy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền các mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích các cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.

Điểm cầu tỉnh Điện Biên
Điểm cầu tỉnh Điện Biên

Tại tỉnh Điện Biên công tác tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được tổ chức nghiêm túc và hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các hình thức triển khai phong phú, hấp dẫn, cụ thể, thiết thực; quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, kế hoạch rèn luyện của mỗi cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên; triển khai có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, bảo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo được coi trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt việc nêu gương gắn với thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá trong cán bộ, đảng viên, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, trong đó phát huy huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.