Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7/2018 - lần 2

Thứ Sáu, 13/07/2018, 15:40 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 13/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7/2018 - lần 2, xem xét cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, nghị quyết và thông qua một số công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

d
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

 

Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh đọc dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh; dự thảo Báo cáo và Nghị quyết Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, đánh giá vào các: Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh; dự thảo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

Theo đó, dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND cho thấy hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát của HĐND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, HĐND tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, kiểm tra, khảo sát thực tế với hình thức đa dạng, phù hợp với từng nội dung giám sát, qua đó giúp các cơ quan hữu quan, cá nhân có thẩm quyền thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng tiếp thu, giải quyết và trả lời 59/59 kiến nghị của cử tri; 49/59 kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong năm 2017 đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải quyết xong đạt tỷ lệ 83%, còn 10 kiến nghị đang trong thời gian thực hiện, giải quyết.

Đối với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giải quyết và có văn bản trả lời 85/85 kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 35/85 kiến nghị đã được giải quyết xong, qua giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh nhất trí với kết quả giải quyết; 19/85 kiến nghị đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 31/85 kiến nghị đã tiếp thu và được xem xét trong thời gian tới. Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã đi thẳng vào vấn đề, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình dự án…

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, nghị quyết và tập trung xem xét, thảo luận cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể như: Việc tổ chức thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, công tác phối hợp giám sát của các ban... nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm và hoàn thiện báo cáo, nghị quyết trong kỳ họp thứ 8.

Kết luận phiên họp, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại phiên họp; giao Văn phòng phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa giúp Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới./.

 

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

.