Toàn tỉnh có 637 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Thứ Ba, 10/07/2018, 15:21 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhờ tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam", trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã giới thiệu được 1.440 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 637 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

x
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (kỳ họp thứ 4)

 

Để có được kết quả đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành. Trong đó, thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cũng như tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Nhà nước và Đoàn thanh niên các cấp phát động.

Tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh niên. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, tăng cường lực lượng về cơ sở...

 

 

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

.