300 đại biểu được quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Tư, 11/07/2018, 14:39 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư cho 300 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Dân chính Đảng; lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể trực thuộc; bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở.

x
Đại biểu tham gia quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được quán triệt, triển khai: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"; Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Triển khai kế hoạch 42-KH/ĐU, ngày 26/6/2018 học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Ruẫn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh đề nghị sau hội nghị này, các tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 Nghị quyết và Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên đơn vị mình./.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

 

.