Khai mạc Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024)

Thứ Hai, 01/07/2019, 09:39 [GMT+7]
Điện Biên TV - Sáng 1/7, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.
 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; đ/c Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; đ/c Trần Văn Sơn – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Lò Văn Muôn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Mùa A Sơn – Phó Bí thư TỈnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đ/c trong BTVTU, lãnh đạo UBND, thường trực HĐND, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, các đ/c nguyên lãnh đạo tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang và 246 đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (thứ 5 phải sang) dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) .
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (thứ 5 phải sang) dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) .

Nhiệm kỳ vừa qua, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được củng cố và tăng cường. Đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân; qua đó, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội  Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) các đại biểu sẽ được nghe phát biểu của đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về kết quả công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ; Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam./.

Thông tin chi tiết Đại hội  Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) sẽ được Đài PT - TH tỉnh Điện Biên tiếp tục cập nhật.../.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.